14-3-2018 PC55

“ALLE partijen zouden Hart van Hapert moeten toejuichen”

“Het is onbegrijpelijk dat niet alle politieke partijen de bouw van Hart van Hapert steunen. Vier jaar geleden spraken alle politieke partijen zich uit voor de bouw van de MFA. Hart van Hapert werd hét grote project in het vorige raadsprogramma”, zegt lijsttrekker Wim van der Linden. Over waarom het dan uiteindelijk toch niet doorging, is genoeg gezegd en geschreven. In een analyse van het ED van 6 maart wordt nog eens teruggeblikt op de onstuimige gebeurtenissen van mei 2017:

Uit het ED van 6 maart 2018:
De Bladelse politiek was verworden tot een veemarkt waar met handjeklap een deal werd gesloten.

“Maar terugkijken heeft geen zin. De stagnatie van bijna een jaar is een feit; jammer dat de vaart eruit is gehaald, anders was de eerste steen al gelegd. Maar ik ben ervan overtuigd, dat het geen afstel is. De mensen in Hapert zijn super gemotiveerd om hun stem duidelijk te laten horen. Een stem op de VHP is een zekere stem voor de komst van Hart van Hapert”, zegt Wim nadrukkelijk.

Hans van Munster (op nummer 4) geeft aan dat het uitstel ook wel een voordeeltje heeft. “De politieke partijen die vonden dat het hele plan te duur was, zullen dat standpunt niet meer vol kunnen houden. De vele onderzoeken die de afgelopen maanden zijn gedaan, geven aan dat het reële prijzen zijn, dat er zeker ‘geen gouden klinken’ op de deuren komen en dat uitgewerkte alternatieven niet of nauwelijks goedkoper zijn. Maar of ze dat willen toegeven is nog maar zeer de vraag”.
De alternatieven die op tafel zijn gekomen, blijken bovendien voor de deelnemers aan Hart van Hapert geen echte alternatieven te zijn. Wim hierover: “Ook de VHP is tot die conclusie gekomen. Er wordt van alles bijgehaald, tot een scenario waarbij zelfs de sporthal wordt afgebroken en een groot aantal parkeerplaatsen aan de Markt verdwijnt. Nee, hier zit volgens ons écht niemand op te wachten!”


 

 

 

 


Fusie zal grote gevolgen hebben voor Hart van Hapert

“Wat onze partij betreft, gaat Bladel niet op in een grote gemeente van 70.000 inwoners. Door verstandig samen te werken op een aantal terreinen, kan Bladel als krachtige zelfstandige gemeente blijven bestaan”, aldus Toon van Dun. Toon maakt zich ook zorgen over de gevolgen van een fusie voor Hart van Hapert en de Egyptische Poort. “Als de provincie besluit tot herindeling, mogen er, zonder goedkeuring van de provincie, geen grote uitgaven meer worden gedaan door de afzonderlijke gemeenten. Dat is echt een doem-scenario met mogelijk desastreuze gevolgen voor Hart van Hapert”.


Over ‘Betrokken & Betrouwbaar’ gesproken…..

 


Bouwen afgestemd op behoefte en wensen

Gelukkig is er de afgelopen jaren in de meeste kernen flink gebouwd. In alle kernen liggen mooie bouwprojecten klaar om in uitvoering genomen te worden. “Het is belangrijk dat we bij ons woningbouwprogramma per kern de behoefte beantwoorden; weten hoeveel en voor wie we willen bouwen én wat die mensen voor woningen willen. Dat vraagt om een goede afstemming, kost aan de voorkant misschien wat tijd, maar de tevredenheid zal toenemen”, dat is de ervaring van Loek Huijbregts (nummer 5). “We zien gelukkig steeds meer dat potentiële kopers aan de voorkant van het proces betrokken worden. Je krijgt dan ook meer variatie en er valt wat te kiezen. En als er dan ook nog rekening gehouden wordt met het karakter van het dorp, blijven alle kernen aantrekkelijk om in te wonen!


“Kiezen voor Hart van Hapert is kiezen voor de Vrije Hapertse Partij!”

Op de drukbezochte debatavond van het GOBH hadden sommige partijen het lastig om kleur te bekennen. Onze lijsttrekker Wim van der Linden niet. Zoals we van hem gewend zijn, was hij ook nu helder: “Kiezen voor Hart van Hapert is kiezen voor de Vrije Hapertse Partij!”
Hij benadrukte nog eens dat we snel aan de slag moeten met de bouw. Met zijn opmerking: “We hebben al bijna driekwart jaar verspeeld; als we door waren gegaan was de eerste steen al gelegd.” sloeg hij de spijker op zijn kop.


Quote van de week.

Na afloop van de GOBH debatavond:

De mevrouw van de VVD had het over ‘Duidelijk, doorpakken, doen’.
Maar bij haar standpunt over ‘Hart van Hapert’ was daar weinig meer van te merken.


 

Scroll Up