15-11-2018 ED

De kerk van Hapert wordt onderdeel van het nieuwe gemeenschapshuis. © Dave Hendriks – Foto Meulenhof

Gemeenschapshuis Hapert eindelijk in zicht

HAPERT – Het overleg over de multifunctionele accommodatie in het centrum van Hapert verkeert in een afrondende fase. De plannenmakerij en het overleg daarover duurden jaren, er ging een college op onderuit, maar een jubelmoment komt er aan. De gemeenteraad van Bladel mag zich op 20 december uitspreken over het bestemmingsplan voor het nieuwe gemeenschapshuis van Hapert.

Patrick Wiercx 15-11-18, 07:00

De plannen zitten in een afrondende fase, geeft wethouder Davy Jansen aan. De partners zijn Den Tref, de Kloostertuin, basisschool ‘t Palet, Nummereen kinderopvang, de bibliotheek en het kerkbestuur

Ruime foyer

Van de 8148 vierkante meter die zij allen in gebruik hadden, komt er in de nieuwe situatie 6550 vierkante meter terug. De school (in feite twee schoolgebouwen) en de pastoorswoning (niet de pastorie)  gaan tegen de vlakte. De ingang van de nieuwbouw komt aan de Oude Provincialeweg. Via een ruime foyer zijn alle functies van het gemeenschapshuis toegankelijk.

,,Al die instanties zijn makkelijk bereikbaar en kunnen van elkaars ruimte, kennis en kunde profiteren”, zegt wethouder Davy Jansen. ,,Dat is ook de grote meerwaarde van het gebouw.” Een mooi voorbeeld daarvan: het handvaardigheidslokaal van ’t Palet kan fungeren als ruimte voor de klussendienst van de senioren, maar ook als plek om decorstukken te bouwen voor de toneelclub.

Voor niks erbij

De gemeente koopt de kerk, de pastorie en de pastoorswoning van het parochiebestuur voor 1,2 miljoen euro. In feite koopt de gemeente twee woningen en de lap grond die erbij hoort. ,,Eigenlijk moet je stellen dat we de kerk er voor niks bij krijgen.”

De nieuwe bibliotheek krijgt een plek in de foyer. ’t Palet is nu ruim ondergebracht in twee schoolgebouwen. De school gaat daarom eerst alles concentreren in het gebouw aan de Bernhardstraat. Het andere gebouw, de vroegere Marnixschool, kan dan gesloopt worden. Als het gemeenschapshuis annex schoolgebouw klaar is, kan ‘t Palet verhuizen zonder daar al te veel last van gehad te hebben.

Kapelachtig

De kerk en de pastorie, beide een monument, blijven staan. De Hapertse gelovigen krijgen in het gemeenschapshuis een kapelachtige ruimte. Die valt te koppelen aan een andere zaal, zodat er meer gebruik van gemaakt kan worden dan alleen voor de kerkdienst. De gemeente heeft daarvoor een zakelijke overeenkomst met de parochie.

De oplevering van het gebouw is gepland in 2021. Geen enkele instelling hoeft tijdens de bouw tijdelijk elders ondergebracht te worden.

Scroll Up