22-03-2018 (3) ED

Uitslag Bladel boeiende legpuzzel

BLADEL – Het kan in de Bladelse coalitievorming nog veel kanten op.

Twan Linders 22-03-18, 18:10  


Legpuzzel

De zetelverdeling die er na de verkiezingen in Bladel ligt, vormt een boeiende legpuzzel. Al te grote versnippering is uitgebleven. Er zijn vier grote partijen: CDA (5 zetels), Bladel Transparant (BT, 5 zetels), Vrije Hapertse Partij (VHP, 4 zetels) en PRO5 (3 zetels). Daarnaast hebben VVD en D66 ieder één zetel

In Bladel liggen drie grote thema’s op tafel, waarover partijen zich duidelijk hebben uitgesproken. Voor de inwoners was er daardoor echt iets te kiezen, maar voor de coalitievorming kunnen die uitgesproken standpunten een lastige spaak in het wiel vormen. De vorige raadsperiode ontaardde in chaos toen PRO5 uit de coalitie met CDA en VHP stapte. Breekpunt was de vraag of de veestapel in Bladel nog mag groeien. PRO5 gooide het vervolgens op een akkoordje met de oppositie. BT en VVD wilden koste wat het kost het plan voor een in hun ogen te dure mfa (multifunctionele accommodatie) in Hapert blokkeren. De emoties liepen bij vlagen zo hoog op dat terugkeren op de schreden – of zelfs al te veel water bij de wijn doen – al als gezichtsverlies kan worden uitgelegd.

Fundamenteel

Tegen deze achtergrond is het aardig naar de nieuwe zetelverdeling te kijken. CDA en BT kunnen met zijn tweeën aan een meerderheid komen. Wat de bestuurlijke toekomst van Bladel én de veehouderij betreft, liggen deze partijen vrij goed op één lijn. Maar over mfa-plan ‘Hart van Hapert’ verschillen ze fundamenteel van mening. „Tegen dat bedrag komt er geen mfa in Hapert”, zei lijsttrekker Davy Jansen (BT) in het debat van afgelopen zondag. Wat het CDA betreft kan het project nog dit jaar aanbesteed worden.

“Een fusie met de buren laten we niet gaan, maar het ligt niet voor de hand ons daar sterk voor te maken”

Dorus Daris (D66)

Een hernieuwde samenwerking tussen CDA en VHP lijkt meer voor de hand te liggen. Die verliep afgelopen periode goed en de partijen vinden elkaar op alle hoofdthema’s. Maar een coalitie met dat motorblok heeft een partner nodig voor een meerderheid. Met de VVD verschillen ze van mening over de mfa én de bestuurlijke toekomst van Bladel. Durven CDA en VHP nogmaals de samenwerking met PRO5 aan, nadat het vorig jaar zo fout liep? Of gaan ze in zee met nieuwkomer D66? Geen gezamenlijk politiek verleden betekent per definitie geen oud zeer. De mfa vormt bij die combinatie geen struikelblok. Maar zowel PRO5 als D66 sprak zich uit voor herindeling met de buurgemeenten. D66-lijsttrekker Dorus Daris was na de uitslag echter realist genoeg om te weten dat dat punt moeilijk binnen te slepen is. „Een fusie met de buren laten we niet meteen gaan, maar het ligt niet voor de hand ons daar sterk voor te maken.” Bij het beteugelen van de veehouderij willen PRO5 en D66 een stuk verder gaan dan de rest. Die zet in op maatwerk en ruimte voor ontwikkeling voor boeren, als die bijdraagt aan een betere leefomgeving.

Als het heel raar loopt zouden CDA en VHP buitenspel gezet kunnen worden door de andere partijen, net zoals vorig jaar gebeurde. Maar ook die zitten lang niet overal op één lijn. Het kan in de Bladelse coalitievorming nog veel kanten op.

Scroll Up