28-2-2018 PC55

Vrije Hapertse Partij trots op ‘nieuwe’ kandidaten
Van links naar rechts:
Twan van Gils, Lieke van de Ven, Marco van den Heuvel, Sabine Rijkers en Sander van de Ven
Op de foto ontbreken Kevin Verdonschot en Hendrik Mollen.

Op de lijst van onze partij staan maar liefst 7 nieuwe, veelal jonge kandidaten. Mannen en vrouwen die zich spontaan hebben gemeld of die door ons zijn gevraagd om de lijst te versterken. Ze zijn actief in besturen van verenigingen of als vrijwilliger en weten dus wat er te koop is.
En niet onbelangrijk: ze hebben hart voor de gemeenschap, ze willen er een bijdrage aan leveren en durven hun nek uit te steken. Allemaal voldoen ze aan onze criteria: betrokken en betrouwbaar.

Deze ‘7 toppers voor de toekomst’ staan nog niet op verkiesbare plaatsen maar zullen actief gaan meedoen in onze achterban. “We wonen in een prachtige gemeente maar er is nog veel te doen. Vooruitkijken, toekomstgericht werken aan het nog leefbaarder maken van onze kernen. Met speciale aandacht voor Hart van Hapert, het prachtige voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot kwaliteit”, aldus Sander van de Ven die als ‘hoogste nieuwe’ op plaats 8 staat.


“Het was even wennen, maar het geeft enorm veel voldoening” 

Vier jaar geleden meldde Bart Faes zich aan bij de partij. Bart kwam weer in Hapert wonen en actief als hij is, ook ‘iets’  doen voor het dorp waar hij geboren is. ‘Ik had zelf niet direct gedacht aan de politiek maar werd getipt door mijn vader en een goede vriend van me: ”echt iets voor jou”, zeiden ze. Ik kende al wat VHP-ers en via Toon van Dun ben ik bij de partij geintroduceerd.’
Bart heeft er geen moment spijt van gehad en startte na de verkiezingen als burgerlid van de commissie Grondgebied. ‘Het is veel lezen, je verdiepen in voorstellen die lang niet altijd makkelijk zijn. En blijven luisteren naar en praten met mensen die er direct mee te maken hebben. Daar zit ook veel tijd in. Het gaat ook ergens over, kijk maar naar de vele bouwprojecten in onze gemeente of naar de discussie over de toekomst van de dierhouderijen. Het geeft een goed gevoel als je daar een bijdrage aan kunt leveren’.

 

“Het ging opeens heel snel, maar met steun van de rest leer je snel”

 Corry Stoelinga-Kuijlaars werd wel heel snel voor de leeuwen gegooid. ‘Toen Theo van Dongen overleed, ontstond er opeens een vacature als lid van de commissie Inwoners. Ik was al wel vaak bij de achterbanbijeenkomsten maar schrok toch wel wat, toen er aan mij werd gevraagd of ik die open plek wilde invullen. In de commissie Inwoners passeert van alles: het ene moment praat je mee over de decentralisatie met ingewikkelde regelgeving het andere moment praat je over subsidies aan verenigingen. Dat maakt het ingewikkeld maar ook super interessant.’
Corry is wel blij dat ze er niet alleen voorstaat. ‘Ik heb enorm veel steun gehad van alle VHP-raadsleden, vooral van Helma met wie ik samen in de commissie zit. Je krijgt zo de kans om er geleidelijk aan in te groeien.’
Of Corry het commissiewerk ook leuk vindt? ‘Interessant is misschien een beter woord. Het gaat bijna altijd over onderwerpen waar ik affiniteit mee heb. En leuk? Ja de achterbanbijeenkomsten van de VHP, die zijn zeker leuk’.


‘Verkeer, mobiliteit en Veiligheid’.

Bij het onderwerp verkeer en veiligheid denken we vaak aan de wegen in het dorp en ons buitengebied. Maar zelden aan provinciale wegen want zo denken we vaak ‘die zijn van de provincie en daar hebben wij dus niks mee te maken’.

Toon van Dun hierover: ‘Ja, en dat klopt niet. Ik zou bijna zeggen gelukkig klopt het niet want de Provincialeweg N284 is al jaren een groot probleem. Op die weg staan ’s morgens en ’s avonds files ende kruispunten zijn druk. Maar vooral voor de fietsers die over moeten steken is het lastig en dus gevaarlijk’.
De N284 loopt van de aansluiting bij het KBP tot aan de eerste rotonde in Reusel. Dus dwars door onze gemeente. Maar er gaat wat veranderen.

Wim van der Linden was ruim 3 jaar wethouder Verkeer en Mobiliteit en samen met de collega-wethouders uit de Kempen en de Provincie werd een plan opgesteld. ‘Daar is hard aan getrokken. We hadden het geluk dat de provincie op zoek was naar samenwerkende gemeenten die vooruit willen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een plan is opgesteld dat 42 miljoen euro gaat kosten en waar de provincie ruim 35 miljoen van gaat betalen. Een samenwerking die effect heeft.’
In het plan worden een extra ontsluiting gemaakt bij Bedrijventerrein De Sleutel, komt er een opwaardering van de fietspaden, worden er maatregelen die de doorstroming bevorderen en wordt een aantal oversteken voorzien van tunnels of bruggen. Wim: ‘Daarmee wordt de meest onveilige oversteek bij van Mossel ook grondig aangepakt. En dat is goed nieuws’.


Quote van de week

Door een bezoeker bij de commissievergadering, waar gesproken werd over de herinrichting Ganzestraat – Nieuwstraat:

“Hoe is het mogelijk, die wethouder weet dus echt niet waar het over gaat, Ongelooflijk!”


 

Scroll Up