7-3-2018 PC55

Bestuurlijke toekomst van Bladel onzeker
“Zelfstandig als het kan, samen als het noodzakelijk is”

Het komend half jaar moet er meer duidelijk worden over de toekomst van onze gemeente. Blijven we een zelfstandige gemeente Bladel of komt er een fusie met Reusel-de Mierden en Eersel?
Wim van der Linden hierover: ‘Wij vinden dat Bladel op heel veel gebieden als sterke, zelfstandige gemeente verder moet. De taken die wij van het Rijk hebben gekregen worden hier goed uitgevoerd en we hebben een goede financiële positie opgebouwd. Het is wel belangrijk om voor taken die we niet alleen kunnen, we samenwerken met andere gemeenten in de Kempen. Denk bijvoorbeeld aan verkeer, aan de economische ontwikkeling van de Kempen, aan recreatie en toerisme. Dat zijn onderwerpen die we beter samen kunnen doen. En over een onderwerp als ‘de toekomst van de veehouderijen’ is het slim goede afspraken te maken met de buurgemeenten’.

Op korte termijn wordt een onderzoek uitgevoerd naar een zogenaamd federatiemodel. Volgens Wim is dat een soort tussenvorm: ‘Je maakt met de buren afspraken over wat je nog alleen doet en wat we samen gaan doen. Dat betekent dat je als gemeente Bladel ook een aantal taken samen met anderen gaat uitvoeren. Voor de VHP is het allerbelangrijkste dat de bestuurders van de gemeente ook bekend en aanspreekbaar zijn. Dat werkt het beste, dat merken wij als lokale partij die openstaat voor onze inwoners al jaren. Dat geven we niet op!’

Pro5, VVD en D’66 spreken zich al nadrukkelijk uit als voorstander van een fusie.
‘Wij begrijpen dat niet goed van die partijen. Met samenwerken los je veel op en als de raadsleden dichtbij de inwoners staan, geeft dat veel voordelen. En ondertussen is ons ook wel duidelijk dat bij grote gemeentes als Eindhoven en Helmond, de problemen vaak groter zijn dan bij kleinere gemeenten die op een verstandige manier met elkaar samenwerken’.


Een partij staat of valt met betrokken en betrouwbare kandidaten.
VHP stelt verkiezingsprogramma 2014-2018 vast.

 Bij de verkiezingen van 21 maart doen naast de VHP nog 7 partijen mee. Als Vrije Hapertse Partij vinden wij het belangrijk dat we met een flinke lijst voor de dag komen. ’Een lijst met 27 kandidaten straalt kracht uit, zeker als die mensen ook stuk voor stuk betrokken zijn bij wat er speelt in de gemeente’, zegt voorzitter Johan van de Ven. ‘Natuurlijk is het aantal niet alleszeggend maar het zegt wel veel. Onze kandidaten zijn bij veel mensen bekend en je kunt ze dan ook direct aanspreken. En met 27 kandidaten krijg je vanzelf ook intern discussies. Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma hebben we dat wel gemerkt’.

Deze keer doen er ook twee partijen mee met wel erg weinig kandidaten. De ene partij heeft 3 kandidaten, de andere partij slechts 2. ‘Dat is hun keuze, ik kan me er niks bij voorstellen. We zijn trots op onze lijst en we bewijzen al 30 jaar dat het goed werkt zo’.

Het verkiezingsprogramma werd eind februari vastgesteld en is <hier> te vinden


Helma van de Put over een goed woon- en leefklimaat.

 Het verbeteren van woon- en leefklimaat heeft vrijwel elke politieke partij in zijn programma staan en dat is natuurlijk niet voor niets. Er zijn plaatsen op de wereld waar mensen véél ouder worden, gezonder leven en gelukkiger zijn dan gemiddeld (de zogenaamde Blue Zones). Het woon- en leefklimaat is van sterke invloed daarbij.
Dat is niet alleen een goed dak boven je hoofd en voldoende geld en bezit. Ik lees er veel over en vind het steeds verrassend dat het vrijwel nooit om materiële zaken gaat. Het gaat juist vaak om een gezonde leefomgeving en vooral ook over de manier waarop mensen in het leven staan en op positieve wijze met elkaar omgaan. Het zijn dus vaak de kleine dingen die belangrijk zijn: goede voeding, blijven bewegen en contact houden met anderen. Dát doet ertoe.

Het is daarom niet vreemd dat ik in het nieuwe “Hart van Hapert” dan ook écht kansen zie voor een sociaal netwerk en verbetering van het “kleine lokale levensgeluk”. Met name de spontane verbinding van jong en oud en het stimuleren van nieuwe initiatieven juich ik erg toe. Het verenigings- en gemeenschapsleven van oud en jong, (sport) clubs, kinderopvang, ontspanning en educatie met elkaar verbinden, het gaat straks echt gebeuren en ik hoop dat ik er deel van mag gaan uitmaken. Ik gun het elk dorp, op veel plaatsen zijn al mooie initiatieven zichtbaar.

Bij het formuleren van de Bladelse omgevingsvisie zijn we voortdurend met elkaar in gesprek over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Thema’s die je niet los van elkaar moet zien omdat ze alleen in samenhang ervoor zorgen dat de gemeente ook leefbaar en bewoonbaar blijft en dat we goed op onze toekomst voorbereid zijn. Daar gaat mijn zorg en aandacht naar uit. Daar ligt mijn ambitie en mijn oprechte betrokkenheid.


Quote van de week

Gehoord op de politieke markt in Bladel

‘Voor mij hoeven die gemeentes niet bij elkaar. Jullie hebben toch altijd de mond vol over dichter bij de burger? Nou dan!’


 

 

Scroll Up