Folder MFA

Deze publicatie is ten behoeve van de leesbaarheid op computer en mobiel aangepast.
De lay-out is gewijzigd, maar inhoudelijk is alles exact hetzelfde als in de folder.

 

 

Het “hart van Hapert” klopt …..
voor een mooie toekomst.

In een samenleving leef je samen: samen leven, samen delen en samen vieren. Het “hart van Hapert” klopt …..voor een mooie toekomst.

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een belangrijk instrument bij het verbeteren en versterken van de leefbaarheid. De nieuwe MFA die voor Hapert is voorzien en waar de bewoners van het dorp graag gaan komen, gaat onderdak bieden aan verschillende gebruikers. In MFA “hart van Hapert” worden zowel basisschool “Het Palet” als gemeenschapshuis “den Tref” gehuisvest. Aan de buitenkant zie je het niet zo, maar de huidige gebouwen zijn bouwkundig zo slecht dat aan ingrijpende en kostbare vervangingen op korte termijn niet te ontkomen valt.


Voorzieningen onder één dak

De vervangende nieuwe accommodatie gaat ook onderdak bieden aan dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterprogramma, bibliotheek, ouderensteunpunt, parochie en
binnensport. Door die belangrijke maatschappelijke functies samen met de basisschool en het gemeenschapshuis in één gebouw te huisvesten, staat ontmoeting meer dan ooit centraal.
Ontmoeting van alle geledingen van het dorp, drempelvrij en uitnodigend in een toegankelijke, goede voorziening waar een breed scala aan maatschappelijke activiteiten
gaat plaatsvinden. Uitgangspunt is dat alle huidige activiteiten er een plekje vinden.


Efficiënt ontmoeten

In MFA “hart van Hapert” delen we de ruimte met elkaar. Daardoor zullen we elkaar voortdurend ontmoeten, elkaars kwaliteiten gebruiken en elkaar versterken. De gebruikers creëren er een nieuwe ontmoetingsplek waarbij een open sfeer centraal staat. Zij halen de ‘schotjes’ weg en werken samen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.


Hapert toekomstbestendig

De nieuwe MFA zal straks een centrale plaats innemen in het dorp en vormt dan hét ontmoetingscentrum voor jong en oud. Het verbindt en vergroot de leefbaarheid in Hapert voor nu en voor de toekomst.

 


Inwoners krijgen méér

In de MFA vinden inwoners alle maatschappelijke instellingen. Inwoners lopen binnen in een ongedwongen sfeer en vinden niet alleen wat zij nodig hebben, maar vinden méér. Daarnaast krijgen zij de kans om zelf met initiatieven te komen. Gebruikers en inwoners zorgen er op deze manier samen voor dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen. Ontwikkelen, verbinden en ontmoeten. Dát wordt het nieuwe ‘hart van Hapert’.


IKC – HET PALET

Veelzijdig leren om samen kleurrijk te leven is waar de school voor staat. Een boeiende en kleurrijke school. Centraal daarbij staat het streven om de leerlingen steeds zelfstandiger probleemoplossend te laten handelen. Daartoe wordt de creatieve ontwikkeling in denken en doen gestimuleerd. Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, maakt daar onderdeel van uit. Het Palet zorgt voor een ongedwongen sfeer, waarin leerkrachten met respect en waardering omgaan met kinderen.

IKC – NUMMEREEN

Nummereen Kinderopvang verzorgt dagopvang, buitenschoolse opvang (bso) en peuterprogramma in o.a. Hapert. Nu is de dagopvang en bso nog náást de basisschool gevestigd; in de MFA deelt Nummereen een dak met het Palet waardoor samenwerken nog makkelijker en vanzelfsprekender is. Het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn kan daardoor verder geoptimaliseerd worden.


DEN TREF

Den Tref is een gemeenschapshuis voor Hapert en omgeving. Haar functie bestaat uit het faciliteren van activiteiten door Hapertse organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, muziek, feesten, vergaderingen, ontspanning en ontmoetingen.


DE KLOOSTERTUIN

De Kloostertuin is een diensten- en ontmoetingscentrum voor alle senioren van Hapert. Doelstelling van het steunpunt is: door wonen, zorg en sociale ontmoetingen in een gebouw aan te bieden, ouderen ondersteuning geven zodat ze langer zelfstandig blijven wonen. Het bieden van een alternatief informeel netwerk waarbij de hulp van familie, buren, vrienden en vrijwilligers zo lang mogelijk geboden kan worden.


BIBLIOTHEEK DE KEMPEN

Bibliotheek De Kempen is partner in persoonlijke ontwikkeling en zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. De bibliotheek speelt een grote rol in de digitalisering van de maatschappij en er vinden veel activiteiten en ontmoetingen plaats. Hiernaast dient de bibliotheek als kennis- en informatiepunt en als inspiratiebron van lezen en literatuur.


PAROCHIE

De R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus is momenteel onder andere gevestigd in de St. Severinuskerk te Hapert, Kerkstraat 1-3. Het kerkgebouw zal worden herbestemd en onderdeel gaan uitmaken van de MFA. De parochie zal als vaste gebruiker ook in de nieuwe MFA een plek te krijgen voor diensten en een plek voor bezinning.


SPORTHAL

Ook de huidige sporthal gaat onderdeel uitmaken van de MFA. Niet alleen gebouwelijk maar ook functioneel. De sporthal biedt inwoners van alle leeftijden de mogelijkheid om te (blijven) sporten en bewegen. Door de sporthal op te nemen in de opzet voor de MFA is er voor alle gebruikersgroepen
een passende sportvoorziening dichtbij. Voor jong en oud. Van peutergym tot koersbal voor ouderen,
tevens geschikt voor mindervaliden. De sporthal completeert het totaalaanbod van de nieuwe MFA.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Scroll Up