Geschiedenis VHP

De ontwikkeling van de Vrije Hapertse Partij in een notendop

 Ontstaan

In 1981 besloot een groep actieve verenigingsmensen de Vrije Hapertse Partij op te richten. Directe aanleiding hiervoor was het gegeven dat de lokale politieke partijen, die tot dan toe in de gemeente Hoogeloon politiek bedreven, hadden besloten om door te gaan onder de vlag van een landelijke partij. Niet iedereen was het met dit besluit eens; de ‘ontevredenen’ besloten tot het oprichten van een eigen partij, die geen binding had met landelijke politieke partijen: een ‘vrije’ partij. De naam was gauw gevonden: de Vrije Hapertse Partij.

VHP in de Gemeente Hoogeloon c.a.

Al die tijd heeft de Vrije Hapertse Partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Aanvankelijk in de gemeente Hoogeloon c.a. en later in de samengevoegde gemeente Bladel.

Piet Kennis en Toon van Dun vertegenwoordigden de Vrije Hapertse Partij van 1982 tot 1988 in de raad. In 1988 nam Wim van der Linden het raadslidmaatschap van Piet Kennis over en bezette hij met Toon van Dun de raadszetels tot 1994. Na de succesvol verlopen verkiezingen van dat jaar (de VHP groeide van twee naar vier zetels) kwamen Peter Tijssen en Cees Berkelmans dit tweetal versterken. In 1996 nam Philip Spooren de plaats in van Peter Tijssen.

VHP in de Gemeente Bladel

Bij de herindeling van 1997 stemde het kerkdorp Hapert massaal op onze partij. Wim van der Linden, Toon van Dun en Cees Berkelmans namen hun plaatsen in de oppositiebankjes in en lieten een kritisch geluid horen, waarbij zij niet vergaten om ook alternatieven aan te dragen en belangen af te wegen.

Het kon bijna niet anders of ook de inwoners van de andere kernen gingen de VHP-stijl waarderen. De uitslag van de verkiezingen in 1999 overtrof zelfs onze eigen verwachtingen; de VHP groeide door tot vier zetels en kwam als grote overwinnaar uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn. De vierde zetel werd ingenomen door Harrie Sliepenbeek.

Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de Vrije Hapertse Partij ging onze partij deel uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met Algemeen Belang, de Fractie Hoogeloon en de Partij van de Arbeid werd een coalitieprogramma ondertekend, dat de partijen voor een periode voor drie jaar aan elkaar bond. Wim van der Linden kreeg in het college de portefeuille met onderwijs, sport, cultuur, communicatie en openbare werken. Tevens werd hij eerste locoburgemeester.

Bij de verkiezingen in maart 2002 verloor onze partij voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis. In de kern Hapert werden 250 stemmen minder gehaald dan drie jaar eerder. De mogelijke komst van het Kempisch Bedrijven Park was daar debet aan.

De raadszetels werden ingenomen door Wim van der Linden, Toon van Dun en Harrie Sliepenbeek. Toen Wim van der Linden opnieuw gekozen werd tot wethouder kwam Ad Wouters de vrijgevallen plaats in de fractie opvullen.

In februari 2004 stopte Harrie Sliepenbeek met het raadswerk en nam Helma van de Put zijn plaats in.

Bij de verkiezingen in maart 2006 kwam de VHP met twee zetels in de raad. Wim van der Linden werd fractievoorzitter, Toon van Dun bezette de tweede zetel. Dat was een bijzondere: als raadslid met de meeste dienstjaren werd Toon ook raadsnestor en vice-voorzitter van de gemeenteraad.

De verkiezingen van 2010 verliepen zeer succesvol voor de VHP. Met een royale winst haalde de VHP de derde zetel weer terug en werd de tweede grootste partij van de gemeente. Bij de coalitie-onderhandelingen die volgden, werden zowel de grootste partij (CDA) als de partij die de grootste winst had behaald (VHP) buiten het college gehouden. Met een minimale meerderheid aan zetels vormden PvdA, Groen Links, Bladel Transparant en VVD de nieuwe coalitie. In de raad bleven Wim van der Linden en Toon van Dun hun vertrouwde plaatsen innemen. De derde VHP-zetel werd bezet door Loek Huijbregts, die voor het eerst op de VHP-lijst stond. Toon van Dun bleef raadsnestor en plaatsvervangend voorzitter van de raad.

De VHP-fractie bestond in deze periode naast de raadsleden, uit de commissieleden Helma van de Put, Hans van Munster en Theo van Dongen.

Bij de verkiezingen van 2014 kwam de Vrije Hapertse Partij opnieuw als winnaar uit de (stem-)bus. We haalden vier zetels in de raad en vormden samen een coalitie met CDA en PRO5. Wim van der Linden werd namens onze partij wethouder en eerste locoburgemeester.

Toon van Dun werd fractievoorzitter en met Loek Huijbregts, Hans van Munster en Helma van de Put vormde hij de VHP-fractie. Corry Stoelinga, Bert Antonius en Bart Faes maakten daar als burgerlid van de commissies ook deel van uit.

Na het vertrek van PRO5-wethouder Joan Veldhuizen in maart 2017 stapte de PRO5-fractie uit de coalitie. In juni 2017 werd door de fractie PRO5, Bladels Belang, VVD en Bladel Transparant het vertrouwen opgezegd in de wethouders D’Haens en Van der Linden.

Raadsleden namens de Vrije Hapertse Partij

Piet Kennis 1982 – 1988
Toon van Dun 1982– heden
Wim van der Linden 1988 – 2002
2006 – 2014
Cees Berkelmans 1994 – 2002
Peter Tijssen 1994 – 1996
Philip Spooren 1996 – 1997
Harrie Sliepenbeek 1999 – 2004
Ad Wouters 2002 – 2006
Helma van de Put 2004 – 2006
2014 – heden
Loek Huijbregts 2010 – heden
Hans van Munster 2014 – heden

Wethouder namens de Vrije Hapertse Partij 

Wim van der Linden 1999 – 2006
2014 – 2017
Scroll Up