IKC

Hart van Hapert wordt verrijkt met komst IKC

In 2015 besloten Basisschool Het Palet, Nummereen Kinderopvang & Buitenschoolse Opvang en de voormalige Stichting Peuterspeelzalen Bladel om in Hapert intensiever samen te werken  en gezamenlijk toe te groeien naar één integraal kindcentrum (IKC)

HAPERT. – Een jaar geleden is de peuterspeelzaal al opgegaan in Nummereen. Het Palet en Nummereen gaan samen verder in Hapert. Directie en besturen van Nummereen en Het Palet hebben twee jaar geleden in een gezamenlijke intensieve cursus zich verdiept in de mogelijkheden van een IKC en hebben diverse IKC’s bestudeerd en bezocht. Zij hebben hun ideeën concreet kunnen vertalen in het concept van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert, waarbij de bestaande gebouwen van sporthal, kerkgebouw en pastorie geïntegreerd zullen zijn in een eigentijds en duurzaam gebouw. De verwachting is dat dat in de politieke besluitvorming weer vaart kan komen nu na grondig financieel onderzoek gebleken is dat het oorspronkelijke ontwerp niet te groot en niet te duur blijkt te zijn.

Het IKC moet een totaalpakket bieden op het gebied van educatie, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd

Het IKC moet een totaalpakket bieden op het gebied van educatie, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Het IKC staat in relatie met de omgeving en heeft tot doel om de ontwikkelingskansen  van kinderen zo breed en zo goed mogelijk te faciliteren en daardoor een optimale ontwikkelomgeving te creëren. Het bijzondere aan een IKC is dat kinderopvang en peuterprogramma niet worden toegevoegd aan het aanbod van een school, maar dat er vanuit één organisatie een geïntegreerd aanbod van alle diensten wordt geboden binnen één pedagogisch kader.
Op deze manier kan een ononderbroken  en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn aan kinderen geboden worden. Er komen geïntegreerde arrangementen en er zal sprake zijn van naadloze overgangen. Binnen een IKC kunnen hulp- en zorginterventies snel beschikbaar zijn. Het IKC-team bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en studenten van diverse opleidingen. Door samen te werken kunnen medewerkers informatie, kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Schoolse, voorschoolse en buitenschoolse activiteiten worden vanuit één directie, dus vanuit één verantwoordelijkheid gecoördineerd.

Dit artikel is gepubliceerd in De Kempenaer van 14 februari 2018 en is niet afkomstig van de VHP

Scroll Up