Speerpuntenbeleid

Vrije Hapertse Partij presenteert Verkiezingsprogramma 2018

Betrokken & Betrouwbaar

Wij presenteren als Vrije Hapertse Partij ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Het programma heeft als passende titel: Betrokken & Betrouwbaar.

Betrokken & Betrouwbaar verwijst zowel naar de inhoud van het programma als naar de kandidaten die op de VHP-lijst staan. 

 

De vijf VHP-speerpunten op een rijtje

 

Bouwen in alle kernen wordt specifiek afgestemd op behoefte en wensen

Aanpak van verkeersknelpunten: veiligheid voorop maar ook bevorderen van doorstroming N-284, aanpak onveilige oversteken (van Mossel), extra ontsluiting Bedrijventerrein de Sleutel en opwaarderen fietspaden
Het realiseren van Hart van Hapert, de ontmoetingsplaats voor het Haperts sociale leven: onderwijs, kinderopvang, seniorenontmoetingsruimte, gemeenschapshuis en bibliotheek
Een samenhangend beleid gericht op het Verbeteren van ons woon- en leefklimaat

Het behoud van een zelfstandige gemeente Bladel, die samenwerkt met andere gemeenten in de Kempen

 

 

Scroll Up