Flex Campus Hapert
20 DECEMBER

Grote stap huisvesting arbeidsmigranten

In de raadvergadering van 16 december heeft onze partij zich duidelijk uitgesproken over de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten. Met ingang van 2022 moeten arbeidsmigranten een vorm van belasting gaan betalen. In het voorstel van het College van B&W werd uitgegaan van €1,66 per overnachting. Als de arbeidsmigrant 300 keer per jaar zou overnachten komt dat neer op het aanzienlijke bedrag van €500,-. Dit bedrag is hoger dan de meeste huishoudens betalen aan OZB.

Op voorstel van de partijen VHP, CDA en Bladel Transparant werd het bedrag naar beneden toe bijgesteld. Concreet betekent dit dat in dezelfde situatie, een bedrag van € 250,- betaald gaat worden. 

Bijzondere constructie met voordelen voor de arbeidsmigranten
Om in aanmerking te komen voor dit lagere tarief moet de huisvesting voldoen aan een groot aantal voorwaarden. Voordeel daarvan is dat de huisvesting op alle fronten op orde is. Zowel qua veiligheid, voldoende ruimte en voldoende sanitair. Aanbieders voor migrantenhuisvesting moeten daarom gecertificeerd worden.

Er wordt naar gestreefd dat steeds meer huisvesters gaan voldoen aan de strenge voorwaarden. Daarmee zou een einde kunnen komen aan bijvoorbeeld de uitbuiting van de arbeidsmigrant en zouden de slechte woonomstandigheden niet meer voor komen.

Kortom: een mooie stap voorwaarts.