VERKIEZINGEN DOOR DE JAREN HEEN

2018

Betrokken & Betrouwbaar

Het verkiezingsprogramma van 2018-2022 met de titel “Betrokken & Betrouwbaar” verwijst zowel naar de inhoud van het programma als naar de kandidaten die op de VHP-lijst staan. De vijf speerpunten op een rijtje:

  • Bouwen in alle kernen specifiek afgestemd op behoefte en wensen
  • Aanpak van verkeersknelpunten: veiligheid voorop maar ook bevorderen van doorstroming N-284, aanpak onveilige oversteken (van Mossel), extra ontsluiting Bedrijventerrein de Sleutel en opwaarderen fietspaden
  • Het realiseren van Hart van Hapert, de ontmoetingsplaats voor het Haperts sociale leven: onderwijs, kinderopvang, seniorenontmoetingsruimte, gemeenschapshuis, bibliotheek
  • Een samenhangend beleid gericht op het Verbeteren van ons woon- en leefklimaat
  • Het behoud van een zelfstandige gemeente Bladel, die samenwerkt met andere gemeenten in de Kempen

Klik hieronder op de afbeeldingen om het beeldmateriaal uitgebreid te bekijken.

2014

Voor nu én later

Het verkiezingsprogramma van 2014 – 2018 met de titel “Voor nu én later” verwijst naar het volgende. In het programma komen veel onderwerpen aan bod die nu actueel zijn in onze gemeente. Maar de ambities die wij in het verkiezingsprogramma formuleren hebben niet alleen betrekking op het hier en nu. We maken ook keuzes die doorwerken op (middel-)lange termijn. Voor ons betekent dit dat we bij het maken van onze keuzes verder durven kijken dan de komende vier jaren.

Bij het opstellen van onze lange termijn visie laten we ons inspireren door de ‘Agenda voor de toekomst’ zoals die door het GBOH op papier is gezet. Een grote groep inwoners uit het verenigingsleven, het onderwijs, de ondernemerswereld en de zorg is betrokken geweest bij het opstellen van deze agenda. Door de inspanningen van het GBOH en de directe betrokkenheid van veel inwoners is een waardevol, bruikbaar document ontstaan waar wij ons als VHP graag door hebben laten inspireren. De acties uit ons programma zijn vervat in ons 5-sterrenbeleid:

  • Wonen in een dorp met karakter
  • Multi-Functionele-Accommodatie (MFA) voor Hapert
  • Speciale aandacht voor senioren
  • Veiligheid voorop
  • Subsidiebeleid: gericht op betekenis voor de samenleving

Klik hieronder op de afbeeldingen om het beeldmateriaal uitgebreid te bekijken.