OVER ONS

Vrije Hapertse Partij (VHP)

De Vrije Hapertse Partij is een lokale politieke partij: vrij van landelijke politiek, vrij van politieke kleur en vrij van opgelegde denkwijzen. Juist op deze manier voelen wij ons in alles verbonden met de inwoners van de gemeente Bladel, die van Hapert in het bijzonder.

ONZE MISSIE

“Onze missie is de belangen van inwoners uit de gemeente Bladel te behartigen. Deze wensen we te vertalen in het stimuleren en faciliteren van lokale verenigingen en ondernemers. Bovendien wensen we deze belangen in te kleuren bij de thema’s gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en natuur.

We zien het als onze plicht om een stem te geven aan wat er leeft bij onze Hapertse inwoners. Daarbij ligt onze focus zeker ook op kwetsbare dorpsgenoten, ouderen en jongeren. De politieke dialoog begint het liefst in kleine kring: niet alleen tijdens de vergaderingen, maar vooral tijdens informele contacten en signalen uit de lokale gemeenschap. Dat is de kracht van onze lokale partij, dat is waarvoor we staan.”

De Vrije Hapertse Partij kijkt met optimisme en vertrouwen naar de toekomst in een steeds complexere maatschappij. Met een gezonde onafhankelijke politieke kijk op ontwikkelingen in onze dorpen, zijn wij als volksvertegenwoordigers actief voor onze gemeente.

In onze visie hebben we aandacht voor:
– De fysieke veiligheid en de verkeersveiligheid in onze dorpen

– De onderlinge verbondenheid van mensen en het stimuleren en versterken daarvan

– Het stimuleren van wonen en werken in onze gemeente waarbij we het dorpse karakter en een aantrekkelijke leefomgeving behouden en versterken

– Het samen met de inwoners nadenken om tot acceptabele en logische politieke keuzes te komen m.b.t. grote actuele onderwerpen zoals energietransitie en milieuaspecten.

ONZE VERTEGENWOORDIGERS

RAADSLID

Piet Kennis

1982 – 1988

RAADSLID

Toon van Dun

1982 – heden

RAADSLID

Wim van der Linden

1988 – 2002 | 2006 – 2014

RAADSLID

Cees Berkelmans

1994 – 2002

RAADSLID

Peter Tijssen

1994 – 1996

RAADSLID

Philip Spooren

1996 – 1997

RAADSLID

Harrie Sliepenbeek

1999 – 2004

RAADSLID

Ad Wouters

2002 – 2006

RAADSLID

Helma van de Put

2004 – 2006 | 2014 – heden

RAADSLID

Loek Huijbregts

2010 – heden

RAADSLID

Hans van Munster

2010 – heden

WETHOUDER

Wim van der Linden

1999 – 2016 | 2014 – 2017 | 2018 – 2022

Benieuwd naar het ontstaan van de Vrije Hapertse Partij in 1981
en de activiteiten door de jaren heen? Lees dan verder!